Паркинг системи

 
 
 
 
 
 
 
 
Дизајнирани за вертикален транспорт на автомобили на две или повеќе нивоа до 12m во објекти каде што изградба на рампа за влез во гаражните нивоа е невозможна.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Автомобилска платформа до 3 нивоа, каде што е потребно оптимизација на просторот.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нашите услуги Ви се на располагање