Индустриските лифтови нудат издржливост, сигурна доверливост и долг работен век.
Изберете помеѓу Atlas Gigas, Atlas Super Gigas и Compact за идеално решение за производствени капацитети, магацини и фабрики кои работат со вертикален превоз на товар со големи номинални товари.